Banner-13
14
15

የባትሪOEMእናodmአገልግሎትአገልግሎትእንኳንመጡመጡ

የደን​​በኞችንፍላጎትየኢንጂነሪንግቡድንመርጧል,,,,ንንነድፎ,ህዋ​​ሶችንህዋሶችንህዋሶችንጠቅልሎፈተናዎቹንአከናውኗል።ደንበኞቻችንንበተራቁልፍቁልፍቁልፍመፍትሄዎችመፍትሄዎችመፍትሄዎችመፍትሄዎችእናረካለን።ብጁ እናረካለን።ብጁ እናረካለን።ብጁ እናረካለን።ብጁ እናረካለን።ብጁ እ华体会下载网址ናረካለን።ብጁየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየተሰራየባትሪየባትሪከከከlg/samsung/sanyo/sanyo/sanyo/panasonic/sony电池。100%ትክክለኛትክክለኛፕሮጀክቶችዎጥቅልጥቅልጥቅልጋርበነጻዋጋ。

根据客户的要求,工程团队选择了这些单元格,设计了BMS,包装了细胞,进行了测试。我们通过交钥匙解决方案满足客户。带有LG/Samsung华体会下载网址/Sanyo/Panasonic/Sony电池单元的定制电池组。100%真实保证。请通过您的电池组项目与我们联系以获取免费报价。华体会下载网址

R&Dድጋፍድጋፍ

PLM R&Dቡድንውስጥአምራችአምራች5 phd ፣10 MFDእና15እና15ባችለርስን30የሚጠጉ30የሚጠጉአሉ።በፋብሪካችን አሉ።በፋብሪካችንውስጥወደወደውስጥውስጥውስጥውስጥውስጥውስጥውስጥዩኒትዩኒትዩኒትአውቶማቲክአውቶማቲክ25፣25 ፣25ኑቢት25ኑቢትኑቢትኑቢትኑቢትኑቢትኑቢትኑቢትከፊልከፊልአውቶማቲክአውቶማቲክአውቶማቲክአውቶማቲክአውቶማቲክአውቶማቲክአውቶማቲክእናእና

作为专业制造商,PLM研发团队中大约有30名工程师,其中包括5个博士学位,10 MFD和15个单身汉。我们工厂中约有30个单元自动生产设备,25个Nubit半自动设备和8个生产线。

የእኛጥቅሞች

Plmየደንበኞቻችንበወቅቱበጣምአስፈላጊፍላጎቶችአንዱአንዱመሆኑንሂደትእንረዳለን።የአቅርቦታችን እንጨነቃለን።ምርጥ እንጨነቃለን።ምርጥጥራትጥራትጥራትጥራትጥራትያላቸውንያላቸውንያላቸውንምርቶችምርቶችነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛተግባራችንነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛ ነው።በእኛplmየደንበኞችን,ባንክንባንክንባንክንየደንበኞችንፍላጎትፍላጎትለማሟላትያሉምርቶችንያቀርባል።እጅግ ያቀርባል።እጅግበጣምበጣምጥሩጥሩጥሩየደንበኞችየደንበኞችአገልግሎትደንበኞቻችንከእኛጋርጋርየሚጋሩትአንድተደጋጋሚስጋትአስተማማኝአስተማማኝየደንበኞችየደንበኞችአገልግሎትልምድ。

及时交付:在PLM,我们了解客户的最重要需求之一是守时。我们关心的是我们的交付进度与质量一样多。最佳质量:确保质量最佳的产品是我们的首要任务。这就是我们总是选择在研发中心投资高科技解决方案的原因。特殊产品:PLM在内,包括世界上最薄的电力银行,提供各种最优质的产品,以满足不断发展的客户需求。出色的客户服务:我们的客户与我们分享的一个经常性关注是需要可靠的客户服务体验,我们确实在销售前后都要照顾任何查询。

ስለእኛ

የእኛshockspreadtm

深圳PLMEN电池华体会体育平台沃尔夫斯堡赞助商公司,有限公华体会下载网址司2014年,በቻይናበቻይናውስጥከበላይያለውፕሮፌሽናልመሪየሊቲየምአዮንባትሪነውነውነውዋናዎቹዋናዎቹ。ብጁየባትሪአንድመፍትሄእናሙሉተከታታይከባትሪባትሪአካላትእንደደንበኛማቅረብእንችላለን。

ምርት